Vågar du chansa?

En brand medför som regel ett avbrott i verksamheten. Ett ögonblicks verk som ofta leder till förlorade marknadsandelar eller rent av konkurs.

TÄNK PÅ ER SJÄLVA!
Brandsynen har förändrats. Ägaren/innehavaren av en lokal eller verksamhet har ett tydligt ansvar att själv vidta förebyggande brandskyddsåtgärder. Det är inte Räddningstjänstens skyldighet att se till att ert brandskydd fungerar.

Bland annat ska brandskyddet dokumenteras, brandcellsindelning och fasta installationer ska redovisas, men även de rutiner och utbildningar som påverkar brandskyddet ska ingå i denna dokumentation.