Helhetslösning

Lenning konsult ska med enkla metoder skapa en helhetslösning för brandskyddet, baserat på kundens behov och omgivningens krav.