Vad är systematiskt brandskydd?

Att bygga brandskyddade väggar och att installera brandlarm är inget nytt. Alla vet att byggreglerna måste uppfyllas!

Att produktionsprocessen eller själva verksamheten ska vara fri från avbrott det anser alla vara väsentligt.
En brand får därför inte orsaka ett driftstopp som kan kosta i princip hur mycket som helst!

Att ge personalen utbildning i att hantera en hand-
brandsläckare och ge första hjälpen kan vara livsavgörande.

MEN...
Se det inte som fristående delar. Med rätt utbildning får alla den helhetssyn som krävs för att snabbt uppnå ett effektivt brandskydd. Lägg till regelbundna kontroller av brandskyddet och SBA är ett faktum på ert företag!