Bygga en revisionsverksamhet

Är ni på väg mot en certifiering och saknar en revisionsverksamhet? Eller är ni kanske en mindre organisation som inte avser investera i egna interna revisorer?

Tillsammans med er utvecklar och implementerar vi en revisionsverksamhet som passar er organisations storlek och behov. Det kan till exempel innebära aktiviteter som rekrytering av revisorer, val av lämpliga utbildningar, eller design av er revisionsprocess. Det kan också innebära val av IT-stöd för planering och rapportering av revisioner, eller framtagning av ert fleråriga program för interna revisioner. 

Har ni inte egna resurser för interna revisioner kan vi hjälpa er med revisionsresurser för ett flertal ledningssystemstandarder som t ex ISO 9001, 14001, 27001 och 45001. Våra egna revisorer, och de i vårt nätverk, har bred erfarenhet från olika typer av organisationer och verksamheter, både nationellt och internationellt. Flertalet har också erfarenhet från arbete som certifieringsrevisorer.  

Vill du veta mer?