Bygga ett ledningssystem

Börjar ni få signaler i upphandlingar om att ledningssystem är ett krav. Eller har ni kunder som börjar ställa krav på att ni har ett ledningssystem för att de skall köpa era produkter och tjänster?

Att bygga ett ledningssystem är en långsiktig investering som kostar både tid och pengar, men ge inte upp för det. Alla organisationer har något sätt att arbeta på vilket vi tycker skall återanvändas och fungera som grunden i ert kommande ledningssystem. Rätt gjort kommer därför arbetet med att bygga ert ledningssystem att återbetala sig i form av ökad effektivitet, bättre kvalitet, nöjdare kunder och därmed ökad lönsamhet. 

Tillsammans med er kartlägger vi ert behov och gör sedan en gap-analys mot ett tänkt slutresultat, vilket kan vara en certifiering mot någon ledningssystemstandard. Därefter gör vi en projektplan som tar hänsyn till vilka resurser ni själva kan ställa till förfogande, samt beskriver hur vi tillsammans skall bygga ert ledningssystem. Vi anser att arbetet med att bygga ert ledningssystem ska involvera er och er organisation så mycket som möjligt. På detta vis blir ert nya ledningssystem successivt implementerat under projektets gång och ni kommer snabbare i mål och får ett bättre resultat.  

Vill du veta mer?