Genomföra en certifiering

Är ni på väg mot en certifiering av ert ledningssystem men känner att ni behöver någon som vägleder er? Eller söker ni någon som driver detta projekt och även tar hand om alla kontakterna med er utsedda certifieringsfirma?

Tillsammans med er tar vi fram en plan för arbetet med att nå slutmålet – ett certifierat ledningssystem. Antingen agerar vi sedan rådgivare till er utsedda projektledare, eller så tar vi rollen som projektledare. I båda fallen arbetar vi nära er organisation och hjälper er med förberedelserna av ert ledningssystem. Har ni ännu ingen utsedd certifieringsfirma kan vi även hjälpa er med utvärdering och upphandlingen av en sådan.

Denna tjänst kan med fördel även kombineras med tjänsten ”Genomföra en gap-identifiering” där vi går igenom ert ledningssystem och identifierar eventuella gap och även åtgärdar dessa inför en certifiering.

Vill du veta mer?