Genomföra en gap-identifiering

Har ni kunder som börjar ställa krav på att ert ledningssystem skall vara certifierat? Eller har ni kommit fram till att en certifiering skulle ge er konkurrensfördelar eller öppna nya marknader?

Tillsammans med er går vi igenom ert ledningssystem och identifierar de delar som är redo för en certifieringsrevision, samt de delar som behöver ytterligare arbete för att nå den nivå som krävs för en certifiering. Denna genomgång kan t ex genomföras som en revision. Därefter tar vi fram en handlingsplan som beskriver de åtgärder som behöver genomföras för att förbereda ert ledningssystem och er organisation för en certifiering. Vi agerar sedan rådgivare till er under arbetet med åtgärderna.

Genom vårt arbete som certifieringsrevisorer, har vi en stor erfarenhet av olika ledningssystem, samt ett nätverk av andra konsulter inom området. Vi kan erbjuda gap-identifieringar för ett flertal ledningssystemstandarder, till exempel ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001. 

Vill du veta mer?