Interimsansvarig för ledningssystem

Saknar ni en ansvarig för ert ledningssystem eller revisionsverksamhet? Eller har er kollega som tidigare hade ansvaret för dessa verksamheter slutat på företaget? I båda fallen kan vi hjälpa er med en tillfällig lösning. Beroende på ert behov, storleken och omfattningen på ert ledningssystem kan ett sådant uppdrag läggas upp på flera olika sätt.

Interimslösning

Vi ser till att ni har en resurs hos er enligt ett fast schema, till exempel 1-2 dagar per vecka. Denna lösning kan vara passande när ni behöver lite längre eller större insatser i ert ledningssystem.

När sedan rekrytering av er nya kollega är klar så kan denna tjänst med fördel övergå till vår tjänst ”Stöd till ansvarig för ledningssystem” där vi hjälper er nya kollega att komma igång i sin roll.

Prenumeration

Ni prenumererar på ett antal timmar som ni kan ropa av när behov uppstår. Denna lösning kan till exempel vara bra för att löpande hantera mindre justeringar, uppdateringar eller andra insatser.

Vill du veta mer?