Stöd till ansvarig för ledningssystem

Är du ny i din roll som ansvarig för ert ledningssystem, eller har du stött på områden i ert ledningssystem som du känner dig osäker inför? Eller känner du bara att du har kört fast med utvecklingen av ert ledningssystem och behöver lite inspiration för att komma vidare?

En väg framåt är då att få hjälp av en personlig rådgivare som du kan diskutera dina utmaningar med. Baserat på vår forskning och mångåriga erfarenhet från ledningssystem i olika organisationer kan vi erbjuda dig stöd och råd samt inspiration, eller en kombination av dessa.

Tillsammans lägger vi upp en mötesplan där varje möte får ett specifikt tema baserat på dina behov. Exempel på teman kan vara; hur ska jag planera programmet för nästa års interna revisioner, hur skall jag planera och genomföra ledningens genomgång, eller hur skall vi integrera våra olika ledningssystem? Din rådgivare förbereder sig inför mötet och tillsammans diskuterar ni olika förslag på lösningar och vägar framåt. Efter mötet tar du detta vidare och har mellan mötena möjlighet att kontakta din rådgivare för olika frågor. På nästa möte följer ni sedan upp hur arbetet har fortskridit.

Vill du veta mer?