Utveckla revisionsprocessen

Upplever ni att organisationen ser de interna revisionerna som ett nödvändigt ont? Eller tycker ledningen att de interna revisionerna är en kostnad som ger lite tillbaka till organisationen? Genom enkla förändringar kan både den interna och externa revisionsprocessen förbättras, och på så sätt bli ett efterfrågat verktyg och ett stöd i att nå era mål och få nöjda kunder!

Tillsammans kartlägger vi er nuvarande revisionsprocess från start till mål och identifierar ert nuläge. Därefter genomför vi en “kundenkät” för att förstå vilka förväntningar ledningen och organisationen har på era revisioner. Baserat på detta formulerar vi en förbättringsplan som ni genomför med hjälp av vår oss, och vår forskning och erfarenhet från andra liknande uppdrag.

Förbättringarna kan till exempel innebära nya eller förändrade aktiviteter i er nuvarande revisionsprocess för att öka delaktigheten från de som skall revideras, men kan också innebära att ni skall sluta göra vissa aktiviteter i revisionsprocessen.

Vill du veta mer?