Utveckla revisorer

Era interna revisorer är en viktigt resurs i ert arbete med att säkerställa att ni uppfyller olika krav i t ex ledningssystem-standarder som ISO 9001. Men det behöver inte sluta här!

Med rätt kompetens, attityder och beteenden kan era revisorer bli en nyckelresurs i ert arbete med att till exempel driva och följa upp era processer och förbättringsprojekt, förbättra er effektivitet, men också i arbetet med att öka kundnöjdheten.

Tillsammans med er, och era interna revisorer, kartlägger vi er nuvarande situation och ert sätt att utföra interna revisioner. Därefter utformar vi personliga målsättningar och anpassar ett individuellt utvecklingsprogram för den enskilda revisorn. För att ge revisorerna stöd under programmet får de tillgång till en personlig coach som finns med under revisioner, och men också som ett bollplank och stöd under andra delar av revisionsprocessen.  

Vill du veta mer?